Grupa Green Blog Fotowoltaika to ulga dla rolnika

12.04.2020, 00:00
Fotowoltaika to ulga dla rolnika

Rolnicy mogą starać się o dofinansowanie zakupu paneli fotowoltaicznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z krajowego programu AgroEnergia obsługiwanego przez NFOŚiGW.

Aby otrzymać dofinansowanie do instalacji, panele muszą być montowane na budynkach związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub na gruntach związanych z gospodarstwem rolnym, a wytworzona energia wykorzystana na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej. 

AgroEnergia to program, dzięki któremu prowadzący gospodarstwo rolne mogą starać się o dotację lub pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu AgroEnergia to 200 milionów złotych. Budżet ten podzielony jest na dwie części, 120 mln zł będą stanowiły pożyczki, a 80 mln zł zostanie przeznaczone na wsparcie bezzwrotne, czyli dotacje. W przypadku dofinansowania, jego maksymalna wysokość może pokryć aż do 40% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniu podlegają inwestycje w odnawialne źródła energii elektrycznej i energii cieplnej, takie jak: instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe i wodne, a także pompy ciepła i magazyny energii.