Grupa Green Blog Jakiej mocy jest idealna instalacja fotowoltaiczna?

14.05.2020, 10:32
Jakiej mocy jest idealna instalacja fotowoltaiczna?

Moc instalacji musi być indywidualnie dobrana do zapotrzebowania. W gospodarstwie domowym funkcjonującym od kilku lat wystarczy przeliczyć wielkość zakupionej energii z minionego pełnego roku.

Należy wziąć pod uwagę tylko opłaty za dostarczoną energię wyrażoną w kWh (kilowatogodzinach) i pominąć opłaty stałe w tym wyliczeniu. Otrzymane zużycie energii podzielmy przez 1000 i otrzymamy nawet dość dokładną moc elektrowni, którą powinniśmy zainstalować. Należy pamiętać o zwiększeniu tej liczby o wskaźnik wynikający z rozliczenia z zakładem energetycznym za magazynowanie energii - w przypadku instalacji o mocy do 10kWp - wyliczoną wartość nalezy podnieść o ok. 20%. 

W przypadku inwestorów , którzy planują instalację fotowoltaiczną dla nowowybudowanego domu, należy oszacować zapotrzebowanie na podstawie projektu domu i określonego w nim zapotrzebowania energetycznego lub skorzystać z licznych kalkulatorów dostępnych w internecie, określających tzw. profil i wielkość zużycia energii elektrycznej w ciągu roku.