Grupa Green FAQ Czy fotowoltaika działa sprawnie w zimie?

Czy fotowoltaika działa sprawnie w zimie?

Instalacja fotowoltaiczna jest systemem całorocznych, nawet w zimie produkuje energię elektryczną, jednak należy pamiętać, że krótszy dzień i mniejsze natężenie promieniowania przyczyniają się do zmniejszenia wydajności systemu.