Grupa Green Blog Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

14.12.2020, 10:29
Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi domu jednorodzinnego. Dom, czyli budynek wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Dopuszcza się w domu wydzielenie do dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni domu.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę?

Ulga termomodernizacyjna obejmuje również instakacje fotowoltaiczne pod warunkiem, że podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem wolnostojącego budynku mieszkalnego, wchodzącego w skład zabudowy bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Taki budynek może być podzielony na dwa lokale mieszkalne lub posiadać jeden lokal mieszkalny oraz jeden użytkowy – przy czym lokal użytkowy nie może przekraczać 30% powierzchni budynku. Ulga termomodernizacyjna obejmuje instalację paneli fotowoltaicznych na dachu budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego, garażu oraz przydomowej działce, jeżeli instalacja będzie służyć do zasilania budynku mieszkalnego.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Nie dotyczy to jednego przedsięwzięcia, ale wszystkich realizowanych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku małżonków, limit 53 tys. zł dotyczy każdego z nich oddzielnie.  Gdy kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu, to można tę nadwyżkę odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lata, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

‍Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę dotyczy osób, które rozliczają dochody zgodnie ze skalą podatkową, stosujących jednolitą stawkę 19% lub opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik ma prawo odliczyć od podatku koszty przeznaczone na materiały budowlane, urządzenia, i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – musi ono jednak zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Z ulgi mogą skorzystać również osoby, które wnioskowały o dofinansowanie w ramach rządowego programu Mój Prąd.