Grupa Green FAQ Na czym polega bilansowanie energii elektrycznej?

Na czym polega bilansowanie energii elektrycznej?

Zwykle wykorzystuje się ok. 20% wytworzonej przez panele energii. Gdy tak się stanie, możemy skorzystać z przywileju przysługującego nam z Ustawy o odnawialnych źródłach energii na temat systemu opustów. Dzięki niemu inwestor ma możliwość odprowadzić energię do sieci elektroenergetycznej, aby następnie bez kosztów wykorzystać pozostałe 80% energii wtedy, gdy będzie tego potrzebować. Sieć elektroenergetyczna jest zatem magazynem dla niewykorzystanej przez nas energii.