Grupa Green Blog Silne wsparcie dla rolnictwa

23.09.2020, 22:53
Silne wsparcie dla rolnictwa

Prąd to bardzo często aż 20% całkowitych kosztów ponoszonych przez gospodarstwo rolne! Instalacja fotowoltaiczna jest rozwiązaniem pozwalającym na poprawienie efektywności finansowej Twojego gospodarstwa.

Rolnicy, którzy zdecydują się na inwestycję w fotowoltaikę dla własnych potrzeb mogą skorzystać z atrakcyjnej formy wsparcia finansowego. Rolnik płacący podatek rolny ma możliwość odliczenia 25% kosztów instalacji paneli słonecznych od podatku rolnego. Z tej formy wsparcia finansowego mogą skorzystać rolnicy nawet przez 15 lat. Dodatkowym plusem w przypadku gospodarstw rolnych, które jednocześnie są płatnikiem podatku VAT jest to, iż o całej inwestycji możemy myśleć w kwotach netto. Podatek VAT zostanie zwrócony rolnikowi po takiej inwestycji.